The Best bookmaker bet365 Bonus

Online bookmaker Romenia bet365.ro

Slunce

Slunce je středem sluneční soustavy. Je naší nejbližší hvězdou. Tato obrovská koule žhavého plazmatu je od Země vzdálena cca 150 milionů kilometrů. Je to ve své podstatě obrovská elektrárna pohánějící veškeré podstatné jevy ve sluneční soustavě. Slunce obsahuje 99,8 hmoty celé sluneční soustavy.  Slunce vzniklo před 4,6 miliardami let. Od té doby neustále vyzařuje energii. Samotná termojaderná reakce probíhá v jádře Slunce, které obsahuje 99% hmoty celého Slunce. Každou vteřinu se v jádru Slunce přemění 560 milionů tun vodíku na 556 milionů tun hélia. Rozdíl v tomto objemu představuje záření, které Slunce vyzáří do vesmírného prostoru.  To co ze samotného Slunce můžeme pozorovat je fotosféra. Jedná se o poměrně tenkou vrstvu v celé struktuře Slunce, která představuje zářící povrch Slunce.  Slunce postupem času bude ve svém jádře přeměňovat vodík na hélium, až mu toto palivo jednou začne docházet, tak se začne rozpínat až z něj vznikne rudý obr a podle předpokladů bude zasahovat až ke dráze Země. První dvě z vnitřních planet, Merkur a Venuše, zaniknou v tomto rudém obrovi a možná ani Země nebude ušetřena tomuto osudu.  Slunce pak bude ve fázích odhazovat své vnější vrstvy až se z něj postupem času stane bílý trpaslík, který bude tvořen původním žhavým jádrem Slunce. Tento bílý trpaslík bude postupně chládnout, až se z něj stane černý trpaslík. Planety, které tyto změny přežijí, budou nadále obíhat po svých drahách kolem vyhaslého Slunce.

Jupiter

Jupiter je pátou a největší planetou sluneční soustavy. Narozdíl od vnějších malých planet s pevným povrchem je Jupiter prvním ze zástupců plynných obrů. Jupiter je větší, než všechny ostatní planety dohromady.  Jméno Jupiter získal podle římského boha.  Jupiter má rozsáhlou rodinu měsíců, nejznámějších skupinou jsou tzv. Galileovské měsíce - Europa, Calisto, Io a Ganymed. Měsíc Ganymed je dokonce hmotnějších, než planeta Merkur.  Mimo měsíců jsou kolem planety Jupiter také slabé prstence, které jsou při pozorování ze Země obtížně pozorovatelné.  Stavba Jupiteru je značně rozdílná od planet zemského typu. Kolem kamenného jádra se nachází kovový vodík, nad ním je vrstva kapalného vodíku a ještě výše se nachází plynný vodík. Atmosféra Jupiteru se skládá z valné většiny z vodíků a menšího dílu hélia a stopového množství dalších prvků. Jupiterova atmosféra je velice dynamická, je rozdělena na několik pásů, které rotují různými rychlostmi. V atmosféře se vyskytuje také velké množství bouřkových vírů. Nejznámějším z nich je Velká rudá skvrna.  Nejvíce podrobností o Jupiteru přinesly až kosmické sondy, především pak sondy Pioneer, dvojice sond Voyager a sondy Galileo a Cassini.

Galerie Jupiteru

Fyzikální hodnoty
průměr (rovníkový) 142 984 km
objem 1,431×1015 km3
hmotnost 1,899×1027 kg
průměrná hustota 1,326 g/cm3
gravitace 23,12 m/s2
úniková rychlost 59,54 km/s
doba rotace kolem osy 9 h 55,5 min
rychlost rotace 45,262 km/h
sklon osy 3,13°
vzdálenost od Slunce 778 412 027 km
albedo 0,52
teplota povrchu (min) 110 K
teplota povrchu (průměr) 152 K

 

Atmosféra
tlak atmosféry 70 kPa
vodík 86%
hélium 14%
methan 0.1%
vodní páry 0.1%
amoniak 0.02%
ethan 0.0002%

 

Neptun

Poslední planetou sluneční soustavy dle vzdálenosti od Slunce je planeta Neptun.  Co do stavby a složení je Neptun velmi podobný planetě Uran. Stejně jako Uran má i Neptun ve svém středu kamenné jádro, kolem kterého je čpavkovo-vodní oceán. Atmosféra je stejně jako u ostatních plynných planet tvořena hlavně vodíkem s příměsí hélia. Modrozelenou barvu Neptunu mu propůjčuje obsah methanu v atmosféře. Narozdíl od nevýrazné atmosféry Uranu je atmosféra Neptunu o poznání dynamičtější, na Neptunu vanou vůbec nejrychlejší větry ze všech planet, rychlost větru zde dosahuje i 1000 km/h, v oblastech atmosférických vírů může rychlost větru dosahovat až 2000 km/h. Nejznámějším měsícem Neptunu je Triton. Nejvíce informací o soustavě Neptunu přinesly až kosmické sondy Voyager.

Galerie Neptunu

Fyzikální hodnoty
Střední vzdálenost od Slunce 4 503 443 661 km
Afélium 4 553 946 490 km
Perihélium 4 452 940 833 km
Doba oběhu kolem Slunce 60 327.624 dní (165.168034 roku)
Orbitální rychlost 5.43 km/s
Počet měsíců 13
Rovníkový poloměr 24 764±15 km (3.883 Země)
Sploštění 0.0171
Povrch 7.6408×109 km² (14.94 Země)
Objem 6.254×1013 km³
Hmotnost 1.0243×1026 kg
Průměrná hustota 1.638 g/cm³
Gravitace na rovníku 11.15 m/s² (1.14 g)
Úniková rychlost 23.5 km/s
Doba rotace kolem osy 16 h 6 min 36 s
Rychlost rotace kolem osy 2.68 km/s (9,660 km/h)
Sklon osy 28.32°
Albedo 0.290
Průměrná teplota 72 K

 

Atmosféra
Atmosferický tlak 100 MPa
Vodík 80 %
Hélium 19 %
Methan 1.5 %
Deutherium 0.0192 %
Ethan 0.00015 %

 


Trpasličí planety

Mezi trpasličí planety se řadí ty objekty sluneční soustavy, které splňují určitá pravidla - objekt musí obíhat kolem Slunce, není satelitem planety a má přibližně kulatý tvar.  Nejznámější z trpasličích planet je pravděpodobně Pluto.  Pluto byl ještě do nedávna považován za devátou planetu sluneční soustavy, ale na 26. kongresu Mezinárodní astronomické unie (IAU) bylo rozhodnuto, že bude ze seznamu planet sluneční soustavy vyřazen.  Pluto byl objeven 18. února 1930 Clydem Tombaughem. Kolem Slunce obíhá ve vzdálenosti 5 913 520 000 km a jeden oběh dokončí za 249 pozemských let. Zajímavostí oběhu Pluta kolem Slunce je fakt, že cca 20 roků je Pluto blíže ke Slunci, než osmá planeta sluneční soustavy - Neptun.  Pluto je na své cestě sluneční soustavou doprovázen trojicí měsíců, z nich největším a nejznámějším je Charón, dalšími jsou pak Nix a Hydra. Atmosféra Pluta je velmi řídká a z 98% se skládá z dusíku a malé příměsi methanu. Ceres je další trpasličí planetou, ale jeho umístění ve sluneční soustavě je narozdíl od Pluta zcela rozdílné. Ceres se nachází mezi Marsem a Jupiterem v hlavním pásu asteroidů (planetek). Ceres objevil Giuseppe Piazzi 1. ledna 1801 v italské observatoři Osservatorio Reale di Palermo. Ceres obíhá v průměrné vzdálenosti 413 784 635 km od středu sluneční soustavy a její průměr je 952 km. Mimo těchto dvou trpasličích planet můžeme jmenovat i další, které si takové označení zaslouží. Patří sem transneptunické objekty jako je Eris (průměr planety cca 3000 km), Sedna (průměr 1500 km) či Quaoar (1260 km) a další.

Galerie trpasličích planet

Pluto
Střední vzdálenost od Slunce 5 906 376 272 km
Afélium 7 375 927 931 km
Perihélium 4 436 824 613 km
Doba oběhu kolem Slunce 90 613.3055 dní (248.09 roků)
Orbitální rychlost 4.666 km/s
Počet měsíců 3
Průměrný poloměr 1 195 km (0.19 Země)
Povrch 1.795×107 km²
Objem 7.15×109 km3
Hmotnost 1.305±0.007×1022 kg
Průměrná hustota 2.03±0.06 g/cm3
Gravitace na rovníku 0.58 m/s2 (0.059 g)
Úniková rychlost 1.2 km/s
Albedo 0.49–0.66
Teplota na povrchu - min. 33 K
Teplota na povrchu - max. 55 K
Teplota na povrchu - prům. 44 K

 

Ceres
hmotnost 3 x 1020 kg
rozměry 960 x 932 km
vzdálenost od Slunce 413 784 635 km
střední hustota 2,077 ± 0,036 g/cm3
doba oběhu kolem Slunce 4,6003 roku
albedo 0,06

 

Uran

Uran je v pořadí od Slunce sedmou planetou a třetí největší planetou ve sluneční soustavě. Pojmenovaný je podle řeckého boha nebes Urana.  Objevený byl 13. 3. 1781 Angličanem německého původu astronomem Williamem Herschelem.  Kolem Slunce obíhá ve vzdálenosti cca 2,8 miliardy kilometrů a jeden oběh kolem ústřední hvězdy mu zabere celých 84 roků. O poznání kratší je doba otočky Uranu kolem osy, tato doba je kratší, než u Země a to 17 hodin a 14 minut. Uran je přibližně 5x větší než naše planeta. Atmosféra Uranu je tvořena z většiny z vodíku, stejně jako u ostatních plynných planet. Vodík však není až tak majoritním prvkem, ve srovnání s Jupiterem a Saturnem. Zato je hojně zastoupeno helium a hojné míře je zastoupen také methan. Povrch planety je tvořen oceánem vodou a amoniakem (čpavkem), proto také mluvíme někdy o Uranu jako o ledovém obrovi. Pod tímto rozsáhlým oceánem se nachází pevné kamenné jádro.  I Uran má početnou rodinu měsíců, k nejznámějším z nich patří Ariel, Miranda, Titania, Oberon, Umbriel. Stejně jako Jupiter a Saturn, má i Uran prstence. Ty jsou však z velmi tmavého materiálu a nejsou natolik výrazné jako u Saturnu.

Galerie Uranu

Fyzikální hodnoty
Střední vzdálenost od Slunce 2 876 679 082 km
Afélium 3 004 419 704 km
Perihélium 2 748 938 461 km
Doba oběhu kolem Slunce 30 799.095 dní (84.323326 roku)
Orbitální rychlost 6.81 km/s
Počet měsíců 27
Rovníkový poloměr 25 559 ± 4 km (4.007 Země)
Sploštění 0.0229
Povrch 8.1156×109 km2 (15.91 Země)
Objem 6.833×1013 km3 (63.086 Země)
Hmotnost 8.6810 ± 13×1025 kg (14.536 Země)
Průměrná hustota 1.290 g/cm3
Gravitace na rovníku 8.69 m/s2 (0.886 g)
Úniková rychlost 21.3 km/s
Doba rotace kolem osy 17 h 14 min 24 s
Rychlost rotace kolem osy 2.59 km/s (9,320 km/h)
Sklon osy 97.77°
Albedo 0.300

 

Atmosféra
Atmosferický tlak 120 kPa
Vodík 83 %
Hélium 15 %
Methan 1.99 %
Amoniak 0.01 %
Ethan 0.00025 %
Acetylen 0.00001 %

 


Další články...


Цени за дървен материал ЕМСИЕН 3

Best bookmaker bet365 Bonus