The Best bookmaker bet365 Bonus

Online bookmaker Romenia bet365.ro

Jupiter

Jupiter je pátou a největší planetou sluneční soustavy. Narozdíl od vnějších malých planet s pevným povrchem je Jupiter prvním ze zástupců plynných obrů. Jupiter je větší, než všechny ostatní planety dohromady.  Jméno Jupiter získal podle římského boha.  Jupiter má rozsáhlou rodinu měsíců, nejznámějších skupinou jsou tzv. Galileovské měsíce - Europa, Calisto, Io a Ganymed. Měsíc Ganymed je dokonce hmotnějších, než planeta Merkur.  Mimo měsíců jsou kolem planety Jupiter také slabé prstence, které jsou při pozorování ze Země obtížně pozorovatelné.  Stavba Jupiteru je značně rozdílná od planet zemského typu. Kolem kamenného jádra se nachází kovový vodík, nad ním je vrstva kapalného vodíku a ještě výše se nachází plynný vodík. Atmosféra Jupiteru se skládá z valné většiny z vodíků a menšího dílu hélia a stopového množství dalších prvků. Jupiterova atmosféra je velice dynamická, je rozdělena na několik pásů, které rotují různými rychlostmi. V atmosféře se vyskytuje také velké množství bouřkových vírů. Nejznámějším z nich je Velká rudá skvrna.  Nejvíce podrobností o Jupiteru přinesly až kosmické sondy, především pak sondy Pioneer, dvojice sond Voyager a sondy Galileo a Cassini.

Galerie Jupiteru

Fyzikální hodnoty
průměr (rovníkový) 142 984 km
objem 1,431×1015 km3
hmotnost 1,899×1027 kg
průměrná hustota 1,326 g/cm3
gravitace 23,12 m/s2
úniková rychlost 59,54 km/s
doba rotace kolem osy 9 h 55,5 min
rychlost rotace 45,262 km/h
sklon osy 3,13°
vzdálenost od Slunce 778 412 027 km
albedo 0,52
teplota povrchu (min) 110 K
teplota povrchu (průměr) 152 K

 

Atmosféra
tlak atmosféry 70 kPa
vodík 86%
hélium 14%
methan 0.1%
vodní páry 0.1%
amoniak 0.02%
ethan 0.0002%

 

Цени за дървен материал ЕМСИЕН 3

Best bookmaker bet365 Bonus